Zespół "Literatura i Konteksty"

Zespół rozpoczął działalność w roku 2004 z inicjatywy prof. Michała Głowińskiego, który był jego kierownikiem do r. 2007.
Wspólna praca zakłada wewnętrzne zróżnicowanie, zależy nam na przezwyciężeniu nadmiernych specjalistycznych podziałów w nauce o literaturze i wypracowaniu nowego języka. Założenie to sprawdza się w praktyce, o czym świadczy bogata i wielostronna działalność naukowa członków Zespołu. Ukierunkowania i zainteresowania dają się określić w najogólniejszych zarysach: socjologia literatury (dr Grzegorz Wołowiec)), teoria i interpretacja dramatu (dr hab. Jacek Kopciński), komparatystyka literacka (dr Anna Sobieska), literatura poświęcona Zagładzie (dr Dorota Krawczyńska), historia teorii literatury, a konkretnie ruchu zwanego New Criticism (dr Krzysztof Gajewski), autobiografistyka i kryzys podmiotu literackiego (dr Katarzyna Chmielewska), krytyka feministyczna (dr Agnieszka Mrozik). W większości przypadków przedmiotem dociekań jest literatura i kultura XX wieku. Publikacje członków Zespołu dotyczą problematyki związanej z wymienionymi wyżej zainteresowaniami. Wśród prac ogłoszonych znajdują się znajdują się obszerne książki monograficzne i zbiory studiów, referaty przedstawiane na konferencjach, rozprawy prezentowane w księgach zbiorowych i w najpoważniejszych polskich czasopismach naukowych, a także różnego rodzaju mniejsze prace i recenzje. Trzeba także wymienić teksty o charakterze popularnym, jak podręcznik literatury polskiej XX wieku. W zebraniach Zespołu uczestniczą również osoby nie będące jego członkami (niekiedy jako referenci).

Członkowie Zespołu prowadzą rozległą działalność dydaktyczną. Obejmuje ona nauczanie związane z Instytutem, mianowicie w Studium Doktorskim, w szkołach podyplomowych, a także w bliskiej Instytutowi Akademii Humanistycznej. Ponadto pracownicy z naszej grupy wyróżnili się jako wykładowcy związani z obydwoma warszawskimi uniwersytetami: z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zob. także: Zebrania Zespołu "Literatura i Konteksty"

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45